Samen opleiden, leerteam 3&4

Samen opleiden, leerteam 3&4 is van start gegaan

Vanuit onze visie: De adaptieve professional die collectief leert, hebben we weer een nieuwe stap gezet. Na vorig jaar van start gegaan te zijn met het leerteam voor de 1e en 2e jaars voltijd studenten op de Bos en Vaart, is nu onder leiding van de schoolopleider Isabelle Schollmann en de instituutsopleider Robin het leerteam voor de 3e en 4e jaars studenten op de Molenwiek gestart.

Twaalf studenten zullen gedurende dit schooljaar regelmatig een praktijkdag hebben, waarin zij met en van elkaar leren. Er zullen belangrijke onderwijskundige thema’s aan de orde komen. In de ochtend zal dit voornamelijk vanuit een theoretisch kader behandeld worden en in de middag kunnen de studenten de school in met een opdracht om te kijken op welke wijze onze collega’s daar vorm aan geven. Van het open deuren beleid van de Molenwiek, maken de studenten in de middag gebruik om op onderzoek te gaan. Naast de praktijkdag lopen de 3e jaars studenten op zowel de Molenwiek als op onze andere opleidingsschool Camelot 2 dagen per week stage.

Om het jaar goed te beginnen was het thema van de eerste bijeenkomst: kennismaken en professionele houding. Wat is voor jou een professionele houding? Hoe zie je dat terug op een school? Elke student, maar ook de opleiders en de directeur schreven op wat voor hem /haar een professionele houding inhoudt? Welk gedrag laat je dan zien? Omdat dit vanuit verschillende invalshoeken bekeken werd, leverde dit mooie inzichten op en zijn er goede afspraken gemaakt.

De kinderraad verzorgde een rondleiding door de school, wat als zeer informatief werd ervaren door de studenten. Met de opdracht: kijk in verschillende klassen rond en schrijf drie dingen op waar je blij van wordt, werd de dag positief afgesloten.

Annemieke Haentjens Dekker,

Bovenschools schoolopleider