Op schoolreis

Op onderzoek uit!

Kennis delen en leren van elkaar is niet alleen leerzaam, het is ook hartstikke leuk! Die uitwisseling werkt natuurlijk vooral als je weet wat er zoals te zien en te halen is op andere scholen. Daarom dit overzicht!

Er zijn scholen die een deel van hun studiedag inruimen om met het hele team op pad te gaan maar vanuit het werkgroep kan een gericht bezoek ook waardevol zijn. Neem gerust contact op met het contactpersoon en maak zelf een afspraak!

School Te zien of te onderzoeken! Contactpersoon
De Cirkel

 

 • Met sprongen vooruit (1 t/m 8)
 • De Vreedzame School.
 • Hoe werkt een combinatiegroep.
 • Werken vanuit themaplannen (1/2)
 • Plusklas/stretchgroep (gr 4 tm 8)
 • IPC school in oprichting
Ayse Karaburun
Bos en Vaart
 • Kunst van het Lesgeven (didactisch handelen) lessen observeren, in gesprek met ambassadeurs
 • Vakdocent Engels (in gesprek en lessen volgen)
 • Basicly (volgen van lessen en in gesprek met specialisten)
 • Werken met plan (kies) borden in groepen 3 en 4
 • Plusklas
 • Blink
Angelique Post
De Kring
 • Plusklas
 • DWS in school
 • Blink (cultuuronderwijs)
 • IQ beweeg
Cathelijne Thomas
Hannie Schaft
 • PBS zeer goed geïmplementeerd
 • Talentfluisteren
 • Ervaring met IEP
Marc Nieuwland
De Globe
 • Passend onderwijs
 • NT2 onderwijs in de praktijk
 • Samenwerken op een kleine school
Robin van Norde
IKC Schalkwijk

 

 • Omgaan met complexe sociaal emotionele problematiek,
 • Onderwijs aan moeilijk lerende kinderen
 • Samenwerking verschillende disciplines (zorg onderwijs)
 • Teambreed werken met de Peers methodiek 
 • Teambreed werken aan pedagogisch tact 
Saskia Bruschke

Van Voorthuijsen
 • Speciaal onderwijs (ZML)
 • Structuur, picto’s, gerichte ondersteuning
Martine Joustra
Camelot
 • Groepdoorbroken onderwijs – instructies op niveau
 • Zelfstandig werken binnen en buiten de groep
 • Thematisch werken
 • Leerkrachten werken met alle leerlingen uit 3 leerjaren
Ursela van den Born
Cruquiusschool
 • School in opbouw, hoe werkt dat?
 • IPC (middag)
Mariëlle Witteman
De Parel
 • Kennismaking met speciaal onderwijs aan specifieke doelgroep: lichamelijke beperkingen, i.c.m. laag niveau e.d.
 • Inzet van aangepaste materialen t.b.v. onderwijs;
 • Inzet van ondersteunende gebaren;
Ellen Verwer
De Wilgenhoek  

 • Groepstraining vanuit de methode groepsgeluk voor de groepen 3 t/m 8
 • Kindercoaching
 • Taal in Blokjes
 • Planmatig- en cyclusmatige ondersteuning op maat (ondersteuningsniveau 3)
 • Een sterke inloop bij de kleuters
 • Projectmatig werken binnen het HB-aanbod
 • List – lezen
Marc Nijland
De Spaarneschool
 • Combinatiegroepen en groepsdoorbroken werken (samen ontdekken we meer)
 • Op weg naar een groene school
 • De Schoolschrijver
Sharon Rijnbeek
Zonnewijzer

 

 • Kunst en cultuur
 • Kanjerschool
Arlette van der Veldt                                                       

De Beatrixschool
 • Wetenschap en technologie onderwijs,
 • Extra aanbod voor leerlingen met fixed mindset,
 • Extra lessen van onze methode SEL Kwink
  die door de gymleerkracht worden ingezet.
 • in ontwikkeling:het onderwijsaanbod te versterken,
  leerlingen eigenaar te laten worden, van cijfers naar portfolio
Marie-Eline Vervoort

 

IKC
De Argonauten 
 • IPC onderwijs
 • rapportfolio
Peggy Kraakman
De Zuidwester
 • Talentonderwijs in de hele school
 • Verbreding onderwijsaanbod mbt de talenten van de leerlingen (in samenwerking met ouders)
Femke Nijbroek
De Wijde
Wereld
 • Montessori onderwijs
 • Snappet
Mandy de Graaf
De Erasmus
 • Thematisch werken met Blink
 • Beeldende activiteiten binnen de thema’s
 • Begrijpend lezen via de aanpak Close Reading
 • Werken met rijke teksten
 • Rustig en warm pedagogisch klimaat
 • Leesonderwijs in het DNA van de school
 • Krachtige instructies d.m.v. EDI
Ruscha Wijdeveld
De Piramide
 • Schakelklas
 • Sterk pedagogisch klimaat
 • Ouderbetrokkenheid
  (Marja Stam en Louiza Aichi)
 • Logo 3000 (Ilse vd Fits)
Jacky Boogaard 
Ter Cleeff
 • Een goed lopend creatief middagprogramma
Denise Weijers
Stafbureau
 • In gesprek met Marten over het kompas van Spaarnesant
 • Een rondleiding door het Stafbureau, wat gebeurt daar eigenlijk achter de schermen.
 • Welke afdeling zou je meer over willen weten, HR, financiën en personeels salaris administratie antwoorden al je vragen.
Mens & Organisatie Spaarnesant

 

 

De Peppelaer            
 • Inzet gynzy,
 • Thematisch werken,
 • Techniekonderwijs

Dagmar Jeurissen

Martin Luther King/
Plein Oost
 • PBS
 • Doorgaande lijn peuter naar kleuter
 • Leerlingen eigenaar leerproces en resultaten
Mandy de Graaf              
De Molenwiek
 • Leerplein,
 • groepsdoorbroken werken,
 • zorgstructuur,
 • Werken met weektaken en doelenchecks,
 • 4x wijzer,
 • leerlijn W&T en inloopuren technieklokaal.
Irene de Later
De Dolfijn 
 • met sprongen vooruit,
 • Blink
 • Plusklas,
 • Bouw!
 • Taalkringen in de gr 1/2
 • Cultuurschool (pilots atelier)
Tessel Huizinga