De Spaarnesant Academie

Het programma is een mix van online en live bijeenkomsten. In de nieuwe koers van Spaarnesant maken we gebruik van ons kompas. Ons kompas is onze pedagogische opdracht op basis van de missie en visie. De Academie ondersteunt jou in het gebruik van je kompas en het volgen van de koers met kennis, vaardigheden en onderlinge verbinding. Zo kunnen we samen steeds bepalen wat er nodig is voor het onderwijs om te komen tot optimale ontplooiing van al onze leerlingen.

De Spaarnesant Academie is voor alle medewerkers van Spaarnesant en wordt bekostigd uit de scholingsbudgetten.

Daar hebben we een prijskaart voor gemaakt. Klik HIER

Houd deze website en de Spaarnesant Academie mailings in de gaten voor het nieuwe aanbod gedurende het schooljaar.

Je kunt per periode inschrijven voor de trainingen.

 

Veel plezier met van en met elkaar leren!

Team Spaarnesant Academie

Binnen Spaarnesant is een enorme hoeveelheid aan kennis, vaardigheden en ervaring aanwezig die een plek krijgt binnen onze eigen huisacademie. De Spaarnesant Academie is immers de plek waar kennis en kunde samenkomt en waar we van en met elkaar leren. Ben je nieuwsgierig  om meer te weten te komen over waar je energie van krijgt, hoe je je talenten verder kunt ontwikkelen en hoe je werken én leven in balans kunt houden?

De Spaarnesant Academie is er voor jou!

Ik ontwikkel mezelf en help anderen zichzelf te ontwikkelen. Door samen te verdiepen, verbreden en verbeteren, creëren we een inspirerende en betekenisvolle leer- en werkomgeving met volop ruimte voor innovatie en talentontwikkeling.

Wil je niets missen? Bekijk dan ons gehele aanbod

Alle opleidingen

Spaarnesant Academie faciliteert kennisdeling

Coaching

Coaching is het gericht vergroten van competenties ter bevordering van het functioneren. Op de pagina over coaching vind je een aanbod van verschillende vormen van coaching en begeleiding.

Bekijk het aanbod Coaching

Leernetwerken

Een leernetwerk is een professionele leergemeenschap van Spaarnesant collega’s die in een klein team regelmatig bij elkaar komen om op gestructureerde wijze kennis en ervaring te delen rond een relevant thema.

Bekijk het aanbod Leernetwerken