De Spaarnesant Academie 2021-2022

Het programma wordt een mix van online en live bijeenkomsten. In de nieuwe koers van Spaarnesant maken we gebruik van ons kompas. Ons kompas is onze pedagogische opdracht op basis van de missie en visie. De Academie ondersteunt jou in het gebruik van je kompas en het volgen van de koers met kennis, vaardigheden en onderlinge verbinding. Zo kunnen we samen steeds bepalen wat er nodig is voor het onderwijs om te komen tot optimale ontplooiing van al onze leerlingen.

In alle schoolbegrotingen voor 2021-2022 is €600 per fte opgenomen als persoonlijk professionaliseringsbudget. Dit is conform de CAO. Je kunt dit bedrag besteden na afstemming met je leidinggevende, daarna geef je je op voor de cursus die je wilt doen. We hanteren 6 prijs categorieën voor de Academie:

00 = dit gaat niet uit je persoonlijk budget, zoals MR, contactpersonen, BHV, oftewel trainingen die ‘moeten’ vanuit de taak voor je school.
0 = uit NPO-middelen en niet t.b.v. persoonlijk scholingsbudget
1­ = tot €100
2 = tot €200
3 = tot €300
4 = tot €400
5 = €400 en meer

Je vindt deze in je ‘bestelling’ van een cursus terug.

Je hebt dus een persoonlijk scholingsbudget om te besteden. Het aanbod in de Academie is niet gratis en vrijblijvend, inschrijven betekent deelnemen.

Indien het niet anders kan, graag minimaal twee weken van tevoren afzeggen, zodat een ander je plek kan innemen.

Houd deze website en de Spaarnesant Academie mailings in de gaten voor het nieuwe aanbod gedurende het schooljaar.

Je kunt per periode inschrijven voor de trainingen.

Veel plezier met van en met elkaar leren!

Team Spaarnesant Academie

Binnen Spaarnesant is een enorme hoeveelheid aan kennis, vaardigheden en ervaring aanwezig die een plek krijgt binnen onze eigen huisacademie. De Spaarnesant Academie is immers de plek waar kennis en kunde samenkomt en waar we van en met elkaar leren. Ben je nieuwsgierig  om meer te weten te komen over waar je energie van krijgt, hoe je je talenten verder kunt ontwikkelen en hoe je werken én leven in balans kunt houden?

De Spaarnesant Academie is er voor jou!

” Samen komen is een begin,

samen zijn is een vooruitgang,

samen werken is een succes,

samen leren is een feest!” 

Wil je niets missen? Bekijk dan ons gehele aanbod

Alle opleidingen

Spaarnesant Academie faciliteert kennisdeling

Coaching

Coaching is het gericht vergroten van competenties ter bevordering van het functioneren. Op de pagina over coaching vind je een aanbod van verschillende vormen van coaching en begeleiding.

Bekijk het aanbod Coaching

Leernetwerken

Een leernetwerk is een professionele leergemeenschap van Spaarnesant collega’s die in een klein team regelmatig bij elkaar komen om op gestructureerde wijze kennis en ervaring te delen rond een relevant thema.

Bekijk het aanbod Leernetwerken