Coaching

Coaching is het gericht vergroten van competenties ter bevordering van het functioneren”.

Vanuit een exclusieve relatie gekenmerkt door vertrouwen, veiligheid en ondersteuning word jij aangesproken op jouw eigenaarschap, zodat jij komt tot reflectie en ontwikkeling.

De coaching wordt door coachees ervaren als een mooi, intensief traject waarbij jij met ondersteuning van een coach in vertrouwen je kan focussen op jouw professionele ontwikkeling d.m.v. een leervraag.

Spaarnesant heeft veel talent in huis

Op deze pagina vind je een aanbod van verschillende vormen van coaching/begeleiding:

Wist je dat de gesprekken – indien je dat wenst- ook online kunnen plaatsvinden?
Je stemt dit zelf af, naar behoefte, met je coach.
Wil je graag gebruik maken van coaching?
Lees de informatie op deze pagina en vul de aanvraag in!

Coaching on the job

Als coach on the job sta ik naast je; Op een laagdrempelige manier bespreken wij samen wat jij nodig hebt op organisatorisch, didactisch en pedagogisch gebied.
Dit kan bijvoorbeeld door samen een les voor te bereiden, samen les te geven en samen te reflecteren. Daarnaast gaan wij op zoek naar jouw ontwikkelpunten, maar vooral naar jouw kwaliteiten. Heb je behoefte aan feedback, wil je dat iemand eens met je meekijkt of wil je met iemand sparren over jouw manier van werken? Dan ben je bij ons aan het goede adres!

 • Renata

  Leerkracht zijn, is een multifunctionele taak/passie. Lesgeven, klassenmanagement, orde houden, structuur, administratie. Als ‘coach on the job’ ga ik samen met jou onderzoeken waar je al goed in bent, wat werkt en waar je in wilt verbeteren. Jij bepaalt de koers en ik sta naast je om je hierbij te helpen en te ondersteunen.

 • Esther

  “Mijn passie voor het lesgeven en het zien van wat kinderen nodig hebben om tot ontwikkeling te komen, zorgen ervoor dat ik dat heel graag wil overbrengen aan andere leerkrachten. Je kunt het namelijk nog zo goed geleerd hebben tijdens je studie, maar soms is het draaien van een klas met alles wat daarbij komt kijken, lang niet altijd zo makkelijk. Waar ben je al heel goed in en waar liggen verbeterpunten?  Hoe kun je alles waar je al goed in bent inzetten om een nog betere leerkracht te worden? Graag ga ik met je in gesprek om samen te werken aan je groei en het in gang zetten van een positieve ontwikkeling in het lesgeven”.


Beeldcoaching

Als beeldcoach kom ik bij je in de klas met mijn camera. Dat lijkt spannend, maar je zal niet echt door hebben dat ik er ben. Jij draait jouw les en op een ander moment kijken we samen terug naar de beelden en analyseren deze. Het kan zijn dat de focus bij deze analyse ligt op jouw klassenmanagement, op didactisch handelen of op het contact tussen jou en een leerling. Die focus spreken we samen vooraf af, stellen een doel. Samen werken we in 3 tot 5 sessies (1 sessie is 1 film moment + 1 nabespreking) toe naar dit doel.

 • Daniëlle

  “Graag ga ik in gesprek over het lesgeven en wat dat mooi maakt. Ik heb interesse in wat mensen denken, voelen en willen en vind het belangrijk om te kijken naar wat goed gaat. De talenten van mensen te ontdekken en daarop te wijzen door inlevend, positief, betrokken en integer te zijn.”

 • Anita

  “Het is fijn om leerkrachten te helpen bij dingen die ze lastig vinden. We zoeken naar manieren om het anders aan te pakken, waarbij de oplossingen die leerkrachten zelf bedenken altijd het beste werken. Alleen al samen nadenken over hoe je het wilt gaan aanpakken helpt. De videobeelden laten zien wat er goed gaat. Je verwacht drama, maar je krijgt lof. Het gaat erom je gereedschapskist steeds verder te vullen met verschillende manieren om iets aan te pakken, om het onderwijs te organiseren, om een leerling te ondersteunen, enz.  Het is prachtig om, ook voor mij, telkens weer nieuwe inzichten op te doen. We blijven leren, van en met elkaar”.
  Mijn motto: – bevragen – bedenken – bekijken – bewonderen – bewust worden


Sterktecoaching

Tijdens sterkte coaching geef je vorm aan je professionele identiteit en ga je op onderzoek naar o.a. je talenten, drivers en waardes. Je gaat authentiek, enthousiast en zelfverzekerd communiceren over wie je bent en wat je te bieden hebt.

Dit levert motivatie, energie, plezier en zelfvertrouwen op! Je bouwt aan veerkracht waardoor je uitdagingen sneller en makkelijker aangaat. Hierdoor wordt je extra zichtbaar, herkenbaar en aantrekkelijk voor jouw omgeving. Je pakt de regie in situaties waardoor je meer grip krijgt op jezelf en jouw omgeving. Door te werken en keuzes te maken vanuit je innerlijke kompas zet je jezelf op scherp en kan persoonlijke/professionele ontwikkeling in stroomversnelling komen. Sterkte coaching is gebaseerd op de principes van positieve psychologie en 3-d leren:
Diepgaand, Duurzaam en Doorwerkend in gedrag. 
Met andere woorden: De ontwikkeling stopt niet na een traject. Je leert jezelf te coachen.

Of je nu een specifieke ontwikkelingsvraag hebt of niet: goed stilstaan bij jezelf betekent altijd vooruitgang. Een vaak gehoorde zin tijdens eindgesprekken is dan ook: “Eigenlijk zou iedereen dit moeten doen”.

Meer weten, kijk naar deze presentatie.

 • Eva

  “Het is mooi als mensen in zichzelf talenten ontdekken waar ze eerder geen idee van hadden, op zoek te gaan naar nieuwe patronen, die het beste in je laten floreren. Dit, versterkt met persoonlijke fundamenten laat precies datgene groeien wat mensen uniek maakt. Samen kijken vanuit andere perspectieven waardoor automatisch een nieuwe dynamiek met de omgeving en ruimte voor ontwikkeling gecreëerd wordt.”


Dieptecoaching

Bij dieptecoaching staan de persoonlijke waarden centraal en gaat het om bewustwording van oude patronen die belemmerend werken. Wanneer je je bewust wordt van deze patronen, kun je je handelen wijzigen en andere besluiten nemen in het dagelijks leven. In ongeveer zes coachingssessies krijg je inzicht waar jouw gedrag vandaan komt en krijg je de tools om je gedrag te veranderen.

Voorbeelden van ontwikkelvragen m.b.t. dieptecoaching:

 • Ik weet mijn grenzen niet goed, ik ga er vaak overheen
 • Ik wil meer genieten, ik zit nu het grootste deel van mijn tijd in verplichtingen
 • Ik zeg altijd ‘ja’, ook wanneer ik eigenlijk niet kan/wil
 • Ik vind het lastig om te gaan met feedback en voel mij dan aangevallen
 • Ik wil graag bewust keuzes maken
 • Anita Snoek

  “Dieptecoaching is een prachtig middel om jezelf te ontwikkelen. Daar heb je niet alleen voordeel van in je werk, maar ook in je privéleven. Wellicht worstel je met vraagstukken als: Waarom wil ik alles perfect? Waarom slaan mensen mij altijd over? Waarom kom ik met regelmaat in conflict, terwijl ik het goed bedoel? Hoe kan ik stoppen met oordelen over mijzelf?

  Ik kan goed luisteren en weet jou te prikkelen om zelf tot inzicht te komen in wat je onbewust doet. Dat kan bijvoorbeeld met de Voice Dialogue methode, waarbij je zult ontdekken hoe verrassend wijs je bent – zonder dat je het zelf wist!”

 • Femke

  “We merken het allemaal wel eens; dat je iets doet om aardig gevonden te willen worden, of je baalt van een fout. Maar wat als je altijd aardig gevonden wilt worden, en daardoor aan jezelf voorbijgaat? Wat als je bijvoorbeeld geen nee kunt zeggen of altijd alles goed wil doen? Als dieptecoach kan ik je helpen inzicht te krijgen in het gedrag waar je last van hebt. Daar gebruik ik verschillende werkvormen voor. Waarom doe je wat je doet en wat levert het je op? Hoe zou je het liever willen? Ik word er blij van als ik zie dat er een ontwikkeling in gang gezet wordt.”

 • Jaap

  “Ik heb als coachende leidinggevende op verschillende scholen gewerkt. Ik ben daarnaast de laatste tien jaar met veel passie als dieptecoach werkzaam. Ik word omschreven als wijs, verbindend en duidelijk met compassie. Doelgericht werken vind ik ook als coach erg belangrijk.”


Meld je aan voor coaching

Verstuur je aanvraag via het bijgaande formulier. Heb je nog aanvullende vragen of kom je er niet uit? Neem contact met ons op via academie@spaarnesant.nl of 023 5430100

* verplicht veld om in te vullen