Coaching

Coaching is het gericht vergroten van competenties ter bevordering van het functioneren”.

In Corona tijd is het lastiger elkaar te ontmoeten. Toch kan er nog steeds veel, ook bij coaching. Wist je bijvoorbeeld dat de gesprekken – indien je dat wenst- ook online kunnen plaatsvinden? Je stemt dit zelf af, naar behoefte, met je coach. Wil je graag gebruik maken van coaching? Lees de informatie op deze pagina en vul de aanvraag in!

Vanuit een exclusieve relatie gekenmerkt door vertrouwen, veiligheid en ondersteuning word jij aangesproken op jouw eigenaarschap, zodat jij komt tot reflectie en ontwikkeling.

De coaching wordt door coachees ervaren als een mooi, intensief traject waarbij jij met ondersteuning van een coach in vertrouwen je kan focussen op jouw professionele ontwikkeling d.m.v. een leervraag.

Stichting Spaarnesant heeft veel talent in huis. Op deze pagina vind je een aanbod van verschillende vormen van coaching/begeleiding:

Coaching on the job

Als coach on the job sta ik naast je; Op een laagdrempelige manier bespreken wij samen wat jij nodig hebt op organisatorisch, didactisch en pedagogisch gebied.
Dit kan bijvoorbeeld door samen een les voor te bereiden, samen les te geven en samen te reflecteren. Daarnaast gaan wij op zoek naar jouw ontwikkelpunten, maar vooral naar jouw kwaliteiten. Heb je behoefte aan feedback, wil je dat iemand eens met je meekijkt of wil je met iemand sparren over jouw manier van werken? Dan ben je bij ons aan het goede adres!

“Afstemmen van (doorgaande) leerlijnen, NT2 taalontwikkeling, beredenerend aanbod of klassenmanagement bij kleuters. Als onderbouwleerkracht en coördinator kan je bij mij voor deze zaken terecht. Ik word omschreven als energiek, positief en respectvol. Ik ga graag de uitdaging aan om een onderbouwteam in hun kracht te zetten voor meer eenheid en visie”.

Ilse

“Samen lesgeven, sparren en ontdekken waar je talenten liggen om zo verder te kunnen ontwikkelen. Ik word omschreven als resultaatgericht, eerlijk, toegankelijk en nieuwsgierig.”

Kim

“Als coach on the job kijk ik graag samen met jou waar jouw kwaliteiten liggen. Ik ben sociaal, daadkrachtig, praktisch doelgericht, empathisch en graag met een beetje humor!”

Loekie


Beeldcoaching

Als beeldcoach kom ik bij je in de klas met mijn camera. Dat lijkt spannend, maar je zal niet echt door hebben dat ik er ben. Jij draait jouw les en op een ander moment kijken we samen terug naar de beelden en analyseren deze. Het kan zijn dat de focus bij deze analyse ligt op jouw klassenmanagement, op didactisch handelen of op het contact tussen jou en een leerling. Die focus spreken we samen vooraf af, stellen een doel. Samen werken we in 3 tot 5 sessies (1 sessie is 1 film moment + 1 nabespreking) toe naar dit doel.

“Ik zet mensen graag in hun kracht. Ik hoor vaak terug dat ik respectvol en rustig ben. Door het stellen van de juiste beeldvragen ondersteun ik het inzicht waardoor verandering als vanzelf optreedt. Als beeldcoach krijg ik vaak te horen dat dit de ogen opent, zeker in combinatie met mijn oordeelloze manier van begeleiden, waardoor de leerkracht vanzelf ‘zelfvertrouwen’ krijgt.”

Sylvia

“Graag ga ik in gesprek over het lesgeven en wat dat mooi maakt. Ik heb interesse in wat mensen denken, voelen en willen en vind het belangrijk om te kijken naar wat goed gaat. De talenten van mensen te ontdekken en daarop te wijzen door inlevend, positief, betrokken en integer te zijn.”

Daniëlle


Sterktecoaching

Tijdens 5 powersessies gaan we op zoek naar jouw professionele identiteit en bouwen we aan jouw talenten. Voor collega’s die actief vorm willen geven aan hun eigen professionaliteit, zin hebben in een nieuwe fase en open staan voor (speels) zelfonderzoek en talentontwikkeling. Een stevige professionele identiteit brengt energie, veerkracht, zelfvertrouwen, zelfsturing en stressbestendigheid. Bewust kiezen voor je talenten en vormgeven aan je professionele identiteit is de weg naar zelfrealisatie en authenticiteit waardoor je krachtiger in je werk en omgeving komt te staan.

Meer weten, kijk naar deze presentatie.

“Het is mooi als mensen in zichzelf talenten ontdekken waar ze eerder geen idee van hadden, op zoek te gaan naar nieuwe patronen, die het beste in je laten floreren. Dit, versterkt met persoonlijke fundamenten laat precies datgene groeien wat mensen uniek maakt. Samen kijken vanuit andere perspectieven waardoor automatisch een nieuwe dynamiek met de omgeving en ruimte voor ontwikkeling gecreëerd wordt.”

Eva


Dieptecoaching

Bij dieptecoaching staan de persoonlijke waarden centraal en gaat het om bewustwording van oude patronen die belemmerend werken. Wanneer je je bewust wordt van deze patronen, kun je je handelen wijzigen en andere besluiten nemen in het dagelijks leven. In ongeveer zes coachingssessies krijg je inzicht waar jouw gedrag vandaan komt en krijg je de tools om je gedrag te veranderen.

Voorbeelden van ontwikkelvragen m.b.t. dieptecoaching:

  • Ik weet mijn grenzen niet goed, ik ga er vaak overheen
  • Ik wil meer genieten, ik zit nu het grootste deel van mijn tijd in verplichtingen
  • Ik zeg altijd ‘ja’, ook wanneer ik eigenlijk niet kan/wil
  • Ik vind het lastig om te gaan met feedback en voel mij dan aangevallen
  • Ik wil graag bewust keuzes maken

“Ik ben een optimistisch mens en word blij van anderen in hun kracht zetten en ontwikkeling op gang te brengen. Door middel van gesprekken tijdens de coaching en diverse werkvormen krijg je meer inzicht in jezelf en jouw handelingswijze. Waarom reageer je zoals je nu doet en wat levert je dat op? Door deze inzichten die je tijdens de coaching opdoet krijg je tools om het gedrag waar je last van hebt (bijv. stress, het altijd goed willen doen, geen nee durven zeggen) te doen keren.”

Anita

“We merken het allemaal wel eens; dat je iets doet om aardig gevonden te willen worden, of je baalt van een fout. Maar wat als je altijd aardig gevonden wilt worden, en daardoor aan jezelf voorbijgaat? Wat als je bijvoorbeeld geen nee kunt zeggen of altijd alles goed wil doen? Als dieptecoach kan ik je helpen inzicht te krijgen in het gedrag waar je last van hebt. Daar gebruik ik verschillende werkvormen voor. Waarom doe je wat je doet en wat levert het je op? Hoe zou je het liever willen? Ik word er blij van als ik zie dat er een ontwikkeling in gang gezet wordt.”

Femke

“Ik heb als coachende leidinggevende op verschillende scholen gewerkt. Ik ben daarnaast de laatste tien jaar met veel passie als dieptecoach werkzaam. Ik word omschreven als wijs, verbindend en duidelijk met compassie. Doelgericht werken vind ik ook als coach erg belangrijk.”

Jaap

“Het lukt mij om snel het vertrouwen van een ander te winnen, een basisvoorwaarde voor een goed en doelgericht coachtraject. Daarnaast is het stellen van goede en soms uitdagende vragen iets waar ik samen met de coachee snel tot de kern c.q. oorzaak van het probleem kan komen. Vanuit daar tracht ik met de coachee gedragspatronen te doorbreken en te komen tot een gewenste situatie.”

Tom


Meld je aan voor coaching

Verstuur je aanvraag via het bijgaande formulier. Heb je nog aanvullende vragen of kom je er niet uit? Neem contact met ons op via academie@spaarnesant.nl of 023 5430100

* verplicht veld om in te vullen