Samen opleiden, leerteam 1&2

Op vrijdag 15 september is leerteam 1/2 gestart op de Cruquiusschool; een ludiek kennismakingsspel! Vervolgens kwam Mariëlle Witteman, directeur van deze school, de studenten welkom heten en iets vertellen over de visie van de school.

Na een brainstormsessie “Wat is de professionele houding van de student op de praktijkschool?” hebbende studenten braaf geluisterd naar Angelique Post, directeur van de Bos en Vaart. Beide directeuren hadden we gevraagd om de studenten iets te vertellen, de studenten hebben dit als zeer prettig ervaren; ze voelden zich gezien en erg welkom!

Reint Hogervorst en Marjolein Bouwmans-Schenk

schoolopleiders Bos en Vaart