Expertisecentrum Orion

Expertisecentrum Orion levert aan reguliere scholen een bijdrage aan passend onderwijs door het delen van kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs. Onze kracht is dat we vanuit onze praktijkervaring in het speciaal onderwijs de vertaalslag maken naar de dagelijkse praktijk in het regulier onderwijs.

Zie verder bij Ons aanbod (expertisecentrumorion.nl)