Samen opleiden – Terugblik op het afgelopen jaar

Het afgelopen jaar was een periode van groei, ontwikkeling en succes voor onze studenten, hun begeleiders, de PABO en ons team. We willen graag enkele hoogtepunten met jullie delen.

 

Begeleiding van studenten

Onze stagebegeleiders hebben zich onvermoeibaar ingezet om onze studenten te begeleiden. Door persoonlijke aandacht en gerichte ondersteuning hebben ze ervoor gezorgd dat elke student de kans kreeg om zijn of haar volledige potentieel te bereiken. Dit heeft geresulteerd in gerichte  feedback die de  persoonlijke en professionele ontwikkelingen van onze toekomstige collega’s heeft ondersteund. De cursus Begeleiden en beoordelen heeft z’n try-out gehad op de Molenwiek, volgend jaar gaan we deze via de academie aanbieden aan alle stagebegeleiders. We hebben de feedback de collega’s van de Molenwiek in ons aanbod opgenomen. Super interessant! Je kan je er al voor inschrijven.

 

 

Ontwikkeling van leerteams

Onze leerteams hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Een van de kernpunten is de  theoretische kennis direct aan de dagelijkse praktijk te koppelen. Door andere scholen te bezoeken, open deuren opdrachten te doen en bij elkaar in de klas te gaan kijken, hebben de leerteam dagen een grote bijdrage geleverd aan het plezier, de motivatie en de kwaliteit van onze studenten en dus aan onze kinderen. Dank jullie wel collega’s van de Camelot, Molenwiek, Bos en Vaart en Cruquius!

 

Geslaagde themapraktijkdagen

De themapraktijkdagen voor ons varianten team waren een groot succes. Studenten kregen de kans om hun theoretische kennis in de praktijk te brengen en waardevolle ervaring op te doen in een realistische omgeving. Deze dagen waren niet alleen leerzaam, maar ook inspirerend en motiverend voor iedereen die deelnam. Zo fijn om te zien dat we zoveel mensen met kwaliteiten in ons Spaarnesant team hebben, die maar al te graag hun kennis en kunde met onze toekomstige collega’s willen delen. Hartelijk dank daarvoor! Ook alle studenten bedankt voor jullie enthousiaste deelname.

 

Samenwerking met onze externe partners

Dit jaar hebben we ook onze samenwerking met de PABO, en het Nova Collega versterkt. Door deze samenwerkingen hebben we toegang gekregen tot nieuwe kennis, middelen en mogelijkheden. De PABOheeft een nieuw curriculum, daar zal iedereen die volgend jaar met eerste jaars studenten gaat werken mee te maken krijgen. Wij denken dat het heel mooi in elkaar zit. De begeleiders van eerste jaar studenten worden 18 september 15.00-16.00 online bijgepraat over deze nieuwe aanpak. Uitnodiging volgt nog. Onze mogelijkheden wat betreft samenwerking met het nova collega gaan we komend jaar verder verkennen.

 

Felicitatie aan afgestudeerde studenten

We willen graag al onze afgestudeerde studenten van harte feliciteren, met een speciale vermelding voor de vele zij-instromers die dit jaar zijn geslaagd. Jullie doorzettingsvermogen en toewijding zijn bewonderenswaardig, en we zijn trots op jullie prestaties.

 

Welkom aan nieuwe studenten

Daarnaast heten we een leuke en enthousiaste groep nieuwe studenten van harte welkom die komend schooljaar bij ons zullen starten. We kijken ernaar uit om samen met jullie aan een nieuw hoofdstuk te beginnen en jullie te ondersteunen op jullie leerreis.

 

Last but not least

Voor Marjolein waren er dit jaar nog grotere veranderingen. Zij heeft de opleidingstrein die ooit door Simone en Robin op de rails gezet verder uitgebouwd en dit jaar is eerst Annemieke opgestapt en sinds een paar weken ook Puck. Wij zijn blij dat de koers zo goed en stevig is neergezet. Simone neemt eind van dit jaar afscheid als schoolopleider, we zullen haar kennis en inzet missen.

We kijken uit naar het komende jaar en zijn vastbesloten om deze positieve lijn voort te zetten. Speerpunten zullen zijn; zichtbaarheid, en nog meer gebruik maken van expertise uit het veld. Zodat we als een collectief nieuwe collega’s in het zadel kunnen zetten.

 

Bedankt voor jullie interesse en betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,

Puck, Marjolein en Annemieke

Team Opleiden en Professionaliseren