Digitale geletterdheid

Digitale Geletterdheid neemt een belangrijke plaats in binnen de huidige maatschappij. We verwachten dat digitale geletterdheid binnen enkele jaren een vast onderdeel van het curriculum zal uitmaken, maar daar kunnen we niet op wachten! Om leerlingen digitaal geletterd te krijgen is het noodzakelijk dat de mensen in de klas een goede basis hebben op dit vlak. Het afgelopen schooljaar hebben we gebruikt om te onderzoeken welke methodieken er zijn om digitale geletterdheid te meten bij onderwijspersoneel. Dit schooljaar richten we een meetinstrument in om onder het hele personeel te meten wat hun persoonlijke niveau is op het gebied van digitale geletterdheid. Naar aanleiding van de resultaten kunnen we trainingen in gaan richten voor de academie.

In een infographic:

Momenteel nemen aan deze PLG deel:

Joost Stange (leerkracht OBS Bos en Vaart – ICT coördinator)

Tamara Koopmans (Bovenschools ICT specialist)

Maaike Meijer (Leraarondersteuner – ICT coördinator)

Marjolein Hoffman (Leerkracht Hannie Schaftschool – ICT coördinator)

Mark Hoedeman (Leerkracht De Zonnewijzer – ICT coördinator)

Kosta Hoekstra (Leerkracht De Parel – ICT coördinator)

Middels Teams houden we elkaar op de hoogte van het onderzoek. We vergaderen met regelmaat op de eerste of tweede donderdag na elke vakantie om bij te praten. Hierbij maken we gebruik van de methodiek zoals beschreven in het boek ‘Mijn Leergemeenschap, de begeleidingsgids voor PLG’ van Naomi Mertens.

Data 2023-2024

Na schooltijd op

donderdag 14 september – Bos en Vaart
donderdag 2 november – De Parel
donderdag 11 januari – Hannie Schaft
donderdag 29 februari – De Zonnewijzer
donderdag 16 mei – De Zuidwester

Coördinator

Joost Stange

Aanmelden leernetwerk

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.