ICT

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle ICT-coördinatoren van Spaarnesant. We bespreken de ICT zaken die betrekking hebben op de scholen (bijvoorbeeld Educatieve software, Microsoft365, Apple, Robotica, Programmeren, AVG etc). Vooral de onderwijskundige ICT zaken komen aan de orde. We delen kennis in diverse werkvormen. Waar nodig nodigen we deskundigen uit, vooral als er nieuwe ontwikkelingen (innovaties) zijn. Daar waar mogelijk organiseren we samenwerking tussen de scholen. We proberen gezamenlijk beleid te adviseren op gebeid van o.a. Mediawijsheid.

Coördinator

Jos Bosten, Beleidsadviseur ICT en Onderwijs binnen Spaarnesant. Ik ben verantwoordelijk voor alle beleidszaken rondom ICT en geef daarover advies aan het bestuur. Ik adviseer de scholen op het vlak van het gebruik van ICT zowel gebruik in de klas als het administratieve deel. Tevens geef ik advies op het gebeid van alle hardware.Daarnaast begeleid en adviseer ik alle ICT-coördinatoren daar waar nodig.

Info of je aanmelden?

jos.bosten@spaarnesant.nl

Data

  • 25 september van 15.00-17.30 uur – Thema Robotica en Programmeren (Joost en Tamara)
  • 4 november van 15.00-17.30 uur – Thema Apple verdieping (Marieke van Osch onder voorbehoud)
  • 16 januari van 15.00-17.30 uur – Thema (nog nader te bepalen)
  • 22-25 januari – BETT-reis. Ook dit jaar proberen we voor een beperkt aantal collega’s een bezoek aan Londen en de BETT-beurs te organiseren. Mocht je geïnteresseerd zijn, vraag dan nu al aan je directeur of je hier eventueel aan mag meedoen. Meldt dat vervolgens aan Jos.
  • 5 en 6 februari – IPON conferentie/beurs. Het zou mooi zijn als we hier ook gezamenlijk naar toe kunnen gaan. Kijk of je hiervoor vrij kunt krijgen
  • 17 maart van 15.00-17.30 uur – Thema (nog nader te bepalen)
  • 20 mei van 15.00-17.30 uur – Thema (nog nader te bepalen)

Locaties wisselend.