Gedrag

Het leernetwerk gedrag is bezig met het opzetten van een professionele leergemeenschap. We zullen komend schooljaar met een aantal zeer enthousiaste en gemotiveerde collega’s meer inhoud gaan geven aan ons netwerk. We willen graag gebruik maken van alle kennis die aanwezig is binnen alle scholen van Spaarnesant. Het klinkt als een cliché maar leren van en met elkaar is in onze ogen erg belangrijk.

Vanuit het leernetwerk wordt er gewerkt aan de volgende doelen

  • Overzicht expertise binnen Spaarnesant
  • Vergroten kennis en expertise personeel Spaarnesant
  • Vergroten motivatie en plezier op de werkplek
  • Open leercultuur waarin scholen van Spaarnesant met en van elkaar kunnen leren

Coördinator

Emma Pels Rijcken is leerkracht en IB’er op de Hannie Schaft. Ik ben zoveel mogelijk bezig met het kijken naar het kind en diens (onderwijs)behoeften. Wat ligt er achter het gedrag dat een kind laat zien? Door veel in gesprek te gaan met kinderen, ouders en leerkrachten probeer ik aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft om zo goed mogelijk in zijn vel op school te verschijnen.

Meer info of aanmelden?

Data

  • Data volgen nog.