Administratie

Het leernetwerk administratieve medewerkers is ingesteld om de onderlinge afstemming en kennisuitwisseling van de schooladministraties (o.a. ivm ESIS) te bevorderen en de afstemming met de Plan & Control Cyclus vanuit het stafbureau. Voorts zijn er enkele administrateurs, waaronder Linda Prinsen die beschikbaar zijn om collega’s in te werken c.q. te ondersteunen.

Alle administraties worden hiervoor uitgenodigd en ingedeeld.

In de bijeenkomsten gaan we in op o.a. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de financiële administratie, maar ook hopen we het geheugen weer wat op te frissen.

Daarnaast vragen wij jullie input. Laat ons weten welke onderwerpen je graag wil bespreken, (nog een keer) uitgelegd willen krijgen of wat je wilt delen met je collega’s.

 

Coördinator

Carla Fibbe is teamleider FPSA (Financiën Personeels- en Salarisadministratie).

 

Data

Volgen nog voor 2020-2021