Opleiding leraarondersteuners

Het afgelopen schooljaar hebben Inholland, het Nova College en een aantal school- en kinderopvangbesturen uit de regio Kennemerland gezamenlijk een aanvraag ingediend om een nieuwe associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Professional te starten. Deze opleiding voorziet in een breed gedragen behoefte binnen de regio: een opleiding die de huidige mbo4-medewerkers met potentie en ambitie de mogelijkheid geeft tot opscholing zodat zij een functie kunnen vervullen binnen het onderwijs en de kinderopvang als bijvoorbeeld leraarondersteuner, coach of senior pedagogisch medewerker.

De associate degree-opleiding is een tweejarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs. Deze nieuwe opleiding biedt mbo-4-gediplomeerden die afzien van doorstuderen op het hbo (bijvoorbeeld door de duur en het niveau) de mogelijkheid om laagdrempelig door te studeren.

De goedkeuring voor deze nieuwe opleiding gaat in het najaar plaatsvinden, daarom duurt het nog even.

We verwachten dat de opleiding in begin 2020 van start kan gaan. Houd deze website in de gaten voor meer informatie!