Leren & innoveren

Het innovatienetwerk is een dynamisch geheel wat in wisselende samenstellingen bijeen komt. Doel van het netwerk is met elkaar op zoek te gaan naar mogelijkheden het onderwijs te verbeteren, te vernieuwen en daarin vooral buiten de kaders te denken. Het netwerk is een plek waar je kunt dromen, maar waar we ook tot daden willen komen.

Het is de plek waar leerkrachten met een Spaarnesant innovatiebeurs kennis kunnen halen en brengen maar ook waar we gezamenlijk projecten oppakken. Zo hebben we de ambitie om met het netwerk een Spaarnesant Lab op te zetten waar onderwijsvernieuwing centraal staat en nieuwe ontwikkelingen getest en gedeeld kunnen worden.

Coördinatoren

Sanne is directeur van de Wijde Wereld, Danny van de Cirkel. Twee directeuren die binnen de stichting de ruimte pakken om met enthousiaste mensen na te denken over inspirerend onderwijs. We zetten op onze scholen het kind centraal en zijn bereid met onze teams uitdagingen aan te gaan!

Meer info of je aanmelden?

Data

Volgen nog.

Sanne Groot
Danny Bark