Cultuur

In dit leernetwerk ga je aan de slag met onderwerpen die jou als cultuurcoördinator of als geïnteresseerde leerkracht verder helpen bij het ontwikkelen van cultuuronderwijs op school. In de eerste bijeenkomst stellen we aan de hand van good practice de onderwerpen vast. Dat kan gaan bijvoorbeeld over integratie van cultuuronderwijs, een leerlijn drama of het implementeren van procesgericht didactiek bij beeldende lessen.

Je maakt gebruik van de kennis en ervaringen die andere cultuurcoördinatoren hebben opgedaan en haalt er zonodig een externe expert bij. Op deze manier bepaal jij zelf de weg om je verder te professionaliseren en jouw school een stap verder te brengen met cultuuronderwijs.

Coördinatoren

Vacature: ben je een ICC-er die dit netwerk zou willen coördineren? Meld je bij academie@spaarnesant.nl

Nicolette Talboom werkt als projectleider bij het kenniscentrum cultuuronderwijs van Hart en is vele jaren werkzaam geweest als adviseur cultuuronderwijs op scholen in Amsterdam.

Info?

Data

Van 15.30 tot 17.00 uur online via Teams

6 april

15 juni: Hoe behoud je draagvlak bij je collega’s voor cultuureducatie?

Aanmelden via bevestiging van de Teams uitnodiging in Team Academie Cultuur of via academie@spaarnesant.nl

 

 

Nicolette Talboom