Cultuur

In dit leernetwerk ga je aan de slag met onderwerpen die jou als cultuurcoördinator verder helpen bij het ontwikkelen van cultuuronderwijs op school. In de eerste bijeenkomst stellen we aan de hand van good practice de onderwerpen vast. Dat kan gaan bijvoorbeeld over integratie van cultuuronderwijs, een leerlijn drama of het implementeren van procesgericht didactiek bij beeldende lessen.

Je maakt gebruik van de kennis en ervaringen die andere cultuurcoördinatoren hebben opgedaan en haalt er zonodig een externe expert bij. Op deze manier bepaal jij zelf de weg om je verder te professionaliseren en jouw school een stap verder te brengen met cultuuronderwijs.

Coördinatoren

Kaya Wolter is leerkracht op basisschool De Kring. Zij volgde de opleiding tot interne cultuurcoördinator en cultuurbegeleider.

Nicolette Talboom werkt als projectleider bij het kenniscentrum cultuuronderwijs van Hart en is vele jaren werkzaam geweest als adviseur cultuuronderwijs op scholen in Amsterdam.

Info of aanmelden?

Data

  • Donderdag 19 maart
  • Donderdag 28 mei

Van 16.00 -17.30 uur op verschillende culturele locaties

Kaya Wolter
Nicolette Talboom