Leer ze rekenen

Uit internationaal vergelijkingsonderzoek blijkt dat Nederland relatief weinig sterke rekenaars kent en dat de meeste scholen en leraren weinig prestatiegericht zijn. Dit boek helpt de resultaten van leerlingen evidence informed te verbeteren.

Ieder hoofdstuk kent dezelfde opbouw: we vertellen waarom het wetenschappelijke kernartikel zo belangrijk is, tot welke inzichten het leidt, wat de implicaties voor het onderwijs zijn en wat het betekent voor de eigen klas. Per hoofdstuk vindt de lezer bovendien tips om verder te lezen, voorzien van handige qr-codes.

Over hoe je rekenen het best kunt onderwijzen, bestaat in Nederland al jaren discussie. Dit boek gaat voorbij aan deze strijd, en kijkt wat decennia aan onderzoek ons vertellen over hoe kinderen leren rekenen en wat goed rekenonderwijs is. Dat staat los van de vraag of je nu meer traditioneel georiënteerd bent of meer realistisch. De artikelen in dit boek zijn onomstreden en zullen leraren en leerlingen verder helpen.

Download het nieuwe boek https://didactiefonline.nl/artikel/leer-ze-rekenen