Kindertalentfluisteraarscholen

Drie Spaarnesantscholen worden Kindertalentfluisteraarscholen. De teams van de Zuidwester, de Hannie Schaft en de Peppelaer trapten vrijdag 23 augustus jl. dit traject af met een gezamenlijke studiedag onder bezielende leiding van Luk Dewulf en Els Pronk.