Het jonge kind, gratis E-book

De wereld van het jonge kind en de rol van de professional

Het belang van de ontwikkelfase van spelend leren wordt echter vaak onderschat in het basisonderwijs. Hoe zorg je dat je ‘verschoolsing’ op jonge leeftijd voorkomt, ruimte geeft aan spelend leren, maar ook werkt aan de leerlijnen en doelen? In de kinderopvang en de onderbouw van de basisschool is het daarom de uitdaging om
naast pedagogische ondersteuning ook educatieve prikkels en ondersteuning te geven aan het jonge kind. Het is een fase die vraagt om een ontwikkelingsgerichte
ondersteuning en een spelgeoriënteerd aanbod.

cover ebook jonge kind

 

Download e-book