Communiceren met ouders

In de Academie is op 11 mei een training over communiceren met ouders. Deze poster van OMJS is daarbij goed bruikbaar.